Temporeel ontheemd

Voor de temporeel ontheemden is er geen rust. In iedere eeuw waar zij met hun broze handen op de deur slaan wacht een nieuwe vervreemding. Dan doen zij maar een beetje mee, laten hun vertwijfelde stemmen achter op papyrus, perkament, of internet en lichten weer hun onstoffelijke hielen.

Op deze pagina tracht dominee Randverschijnsel het tij te keren door iets blijvends achter te laten. Misschien zelfs iets dat hem voorgoed een thuis zal geven in deze eeuw. IJle hoop. Maar ook ijle hoop is hoop.